Изберете страница

Реализирани проекти на повече от два милиона квадратни метра разгърната площ

„ИМЛ Инженеринг” ООД е специализирана в областта на строително-монтажните работи по част ЕЛЕКТРО и цялостното проектиране и изграждане на електроинсталации и уредби в обществено-административни, промишлени и жилищни сгради

Предлаганите услуги в областта на инженеринга и изпълнението на строително-монтажните работи включват:

Цялостно изпълнение на елсистеми и елинсталации на промишлени, административни и жилищни сгради

Ниско напрежение: разпределителни уредби ниско напрежение, силови и осветителни инсталации, заземителни и мълниезащитни инсталации, външно кабелно захранване

Средно напрежение: въздушни и кабелни мрежи, комплектни трансформаторни постове (БКТП, МКТП), разпределителни уредби средно напрежение (открити и закрити)

Слаботокови инсталации: Слаботокови инсталации,системи за сателитна и кабелна телевизия, видеонаблюдение, контрол на достъпа, пожароизвестяване, озвучаване и оповестяване, домофонни инсталации, сигнално-охранителна техника, структурни кабелни системи, системи за КИПиА, системи за дистанционно отчитане на енергията.

Производствената дейност включва:

Проектиране и изработка на ел. табла – главни, електромерни, силови и разпределителни, ел. табла за автоматизация и контрол и др. – по индивидуални проекти, предназначени за производствени, търговски и жилищни сгради.

Монтаж и контрол на готови детайли и възли за осветителна техника – за обзавеждане на хотели, магазини, офиси, банки, болници, административни, промишлени и жилищни сгради;

Инженерно-производствената дейност се извършва в търговско-индустриалния център в Пловдив. Монтажните цехове са обзаведени с модерно оборудване и техника за извършване на качествен монтаж и изпитване на изделията. Крайната продукция отговаря на всички европейски изисквания и стандарти и е придружена с необходимите инженерингови документи, съобразно Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти.

Ремонтна, сервизна и абонаментна дейност за всички услуги и продукти

Години опит

Служители

Интернационални обекта

Доволни клиента