е водеща марка в областта на електроинженеринга и електромонтажа

Фирмата внася и дистрибутира висококачествени изделия за електрообзавеждане: електроматериали, електроарматура, електроапаратура и осветителна техника.  работи с продукти на световноизвестни мултинационални концерни.
Компанията е регистрирана в началото на 1992 година като клон на ITALMODALUCE SRL-ITALY, а от 2005г. е с изцяло българско участие.
се наложи като коректен и отговорен партньор, предлагащ цялостни инженерингови решения и електромонтаж на електроинсталации.

Правоприемник и носител на марката днес е фирма

„ИМЛ-ИНЖЕНЕРИНГ” ООД

Търговската дейност се осъществява от фирма

„ВИСТА – Г” ООД

„ИМЛ-ИНЖЕНЕРИНГ” ООД предлага цялостно инженерингово обслужване при изграждане на електроинсталации за всякакъв тип обекти, поддръжка и ремонт на електроинсталации, aбонаментна поддръжка, производство на електротабла, кабелни захранвания средно и ниско напрежение, трафопостове, слаботокови системи и др.

Администрирането на дейността се извършва от инженерингов отдел, който се състои от висококвалифициран технически персонал с дългогодишен опит в областта на предлагането на строително-монтажни работи по част ЕЛЕКТРО. Дейността по електроинсталации обхваща всички етапи от офериране, договаряне и контрол до издаване на готовите обекти, изпълнени съобразно всички изисквания на клиента, европейски критерии за качество на вложените материали и действащата нормативна база.

През последните 18 години фирмата се наложи на пазара като една от водещите фирми в областта на изграждането на ел. инсталации на обекти от всички видове.

До момента е реализирала проекти на обща разгъната площ над 3 000 000 кв. м

Предлаганите услуги в областта на инженеринга и изпълнението на строително-монтажните работи включват цялостно изпълнение на ел. системи и ел. инсталации на промишлени, административни и жилищни сгради:

  • Ниско напрежение;
  • Средно напрежение;
  • Слаботокови инсталации.

Производствената дейност включва:

  • Проектиране и изработка на ел. табла;
  • Монтаж  и контрол на готови детайли и възли за осветителна техника.Ремонтна, сервизна и абонаментна дейност за всички услуги и продукти.